Науково-педагогічне стажування «Психолого-педагогічні аспекти європейських інтеграційних процесів: досвід України та Польщі»

З 20 по 26 жовтня в місті Люблін (Польща) відбувалося науково-педагогічне стажування «Психолого-педагогічні аспекти європейських інтеграційних процесів: досвід України та Польщі», організоване Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (Польща), Instytut rozwoju edukacji i nauki «Wiedza»(Польща), Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej (Польща), Міжнародною школою «Академія педагогічної творчості» (Україна), Державна установа «Український інститут розвитку освіти» (Україна).

Партнери: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Польща), компанія FlexReality та AR Book (Україна), в якому взяла участь науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою та аспірантка Інституту педагогіки НАПН України Данко Антоніна Юріївна.

Програма науково-педагогічного стажування розрахована на 180 годин/ 6 кредитів EКТS, була насичено, виступи спікерів цікавими, досвід цінним.

Форми роботи: ознайомлення з Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (Польща),очна і заочна робота з кураторами стажування, участь у науково-педагогічних семінарах, робота над науково-методичними доповідями, дискусії, обмін досвідом, самостійна та індивідуальна робота, тестування, освітньо-культурна програма.

Тематика навчання: освітні інновації: створення сучасного ефективного уроку та сучасну освітню систему AR BOOK; міжкультурна освіта; особливості впровадження моделей спеціалізованої освіти наукового спрямування за фізико-математичним профілем: досвід України та Польщі; релігійне виховання біженців з України в світлі вчення православної церкви; освітні втрати та інші.

Цікавими та змістовними були виступи спікерів Оксани Дубініної — кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна, яка розповіла про здатність дітей до продукування нових ідей та нестандартного розв’язання дослідницьких навчальних занять, самостійної організації власної дослідницької діяльності, Ярослава Стемковська, керівниця Міжнародної школи “Академія педагогічної творчості”, голова Товариства підтримки України “МАЙДАН БАДЕН-БАДЕН” (Німеччина), канд. педагогічних наук, психолог, Людмила Лисогор, методист відділу шкільної освіти Українського інституту розвитку освіти, доцент, к. біол. наук, Ірина Галкович, психолог, арт-терапевт та ін. висвітлювали питання створення цікавого уроку, інноваційних методів навчання, важливість збереження власного ресурсу для ефективної взаємодії зі здобувачами освіти та багато інших важливих для сьогодення питань.

Змістовним був виступ О. д-р Андрія Конаховича, який розповів про важливість релігійного виховання дітей.

Питання міжкультурної освіти та освітніх втрат висвітлив Андрій Боровик, викладач предмету історія та культура України в початковій школі № 18 М. Ратая в місті Люблін, який зазначив, що на даний час в Польщі залишається більше 1,8 млн. біженців, які вивчають польську мову, звикають до нової культури, саме тому важливо піднімати питання відкриття українських шкіл з українською мовою навчання та збереження власних традицій. Ключовим поняттям міжкультурної освіти є формування толерантності до представників інших культур, тому зараз необхідно велику увагу приділяти школі, адже саме там формуються спільноти дітей на засадах інтеграції суспільства.

Висловлюємо вдячність організаторам стажування за можливість узяти участь обговоренні актуальних питань організації освітнього процесу, ознайомленням з інноваціями, способами подолання освітніх втрат, ключовими напрямами міжкультурної освіти, за можливість отримати сертифікати про науково-педагогічне стажування у країні ЄС, який відповідає п 13 «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», що затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 року і набув чинності з 03 вересня 2019 року та наказу МОН України «Про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (із змінами № 646/36268 від 28.05.2021року.