Навчання математики та війна

Все у більшій кількості областей відновлюється навчання, все більша кількість учнів приєднуються до навчання. І зараз важливо добирати види завдань, які пропонуються учням.

Оскільки в умовах стресу можливий регрес, то учні можуть забувати терміни, таблицю множення, правила виконання дій тощо. Тож, на уроках математики в будь-якому класі після вправ для тіла (які необхідно вкраплювати в онлайн уроки для стабілізації емоційного стану) доцільно запропонувати учням легкі вправи на усні обчислення, вправи на розпізнавання геометричних фігур, на встановлення відповідності між терміном і його означенням тощо.

Після такої розминки доцільно переходити до основної частини уроку. Варто враховувати, що пам’ять у учнів зараз працює не так, як у мирний час, тож, пропонуючи завдання на відпрацювання застосування формул, можна навіть розміщувати  формули на слайді.

Для збереження мотивації та активності учнів потрібно забезпечувати динаміку синхронних онлайн уроків.

Бажано пропонувати учням різноманітні, але не важкі завдання в різних формах. Доцільно пропонувати значну кількість усних завдань.  Це можуть бути завдання на знаходження зайвого, на знаходження помилки вже в готових міркуваннях чи способах розв’язання, на озвучування різних способів розв’язання задачі тощо. Таких завдань багато на платформі GIOS (gioschool.com/ua), доступ до якої зараз безкоштовний для всіх. Також вчитель може використовувати електронні версії (чи фотографії) робочих зошитів, для прикладу наводжу наш робочий зошит для 5 класу НУШ https://ru.calameo.com/read/0061919637f7c0c0561cf.

Якщо на онлайн уроці Ви пропонуєте громіздке завдання, то бажано, щоб його розв’язували декілька учнів (ланцюжком), у такому випадку більша кількість учнів є активними. Крім того, такі завдання можна розібрати з учнями на уроці (але не записувати) і запропонувати записати їх розв’язання у якості домашнього завдання. Але за цих умов на наступному уроці учні мають мати змогу звірити своє розв’язання з іншими (наприклад, з тим, що вчитель виведе на слайд). Домашні завдання зараз мають бути мінімальні. Доцільно пропонувати творчі завдання чи завдання на конструювання. Зараз дуже корисно, щоб учні щось малювали чи розмальовували. Наприклад, можна запропонувати учням на одному малюнку показати різне взаємне розташування прямих, потім виміряти утворені вертикальні кути (чи внутрішні односторонні) або ж кути утворених трикутників, позначити і виписати прямокутні трикутники, спробувати знайти тригонометричні функції гострих кутів цього трикутника тощо.

Васильєва Дарина, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, кандидат педагогічних наук