Особливості викладання географії в закладах загальної середньої освіти

У рамках підтримки професійного розвитку вчителів географії Закарпатської області та активізації комунікації між відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, наукові співробітники якого є співавторами модельної навчальної програми «Географія. 6-9 класи» та підручника з географії 20 вересня 2023 року в онлайн-форматі відбувся регіональний вебінар «Особливості викладання географії в закладах загальної середньої освіти».

Учасники заходу обмінювались думками як позбавити географію від шаблонів та стереотипів. Зміст шкільної географії, її структуру, послідовність вивчення курсів, розділів і тем, вимоги до рівня засвоєння учнями ключових географічних та загальнонавчальних компетентностей – знань та умінь, що мають бути сформовані в процесі вивчення географічних курсів починаючи з 6 класу, про що зазначено у модельній навчальній програмі. Саме з такими ключовими питаннями виступила спікер даного заходу завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України доктор педагогічних наук Назаренко Тетяна Геннадіївна.

Вчителі Закарпатської області поглибили свої знання про теоретико-методичні особливості вивчення розділів МНП; дізналися про методи дослідження, які рекомендовано застосовувати в освітній практиці при вивченні географії.