Панельна дискусія «Інтеграція на уроках географії як один із засобів розвитку пізнавальної компетентності учнів та формування успішної особистості»

28 вересня 2023 року в м. Миколаєві відбулася методична студія «Інтегроване навчання як важлива складова і шлях до якісної освіти в Новій українській школі». Захід проводився Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти у співпраці з Національної академії наук України, відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України.

Методична студія відбувається в дистанційній формі, до неї долучились учителі географії та економіки Миколаївської області, науковці Чорноморського національного університету імені Петра Могили та методисти.

У практичній частині заходу із виступом на тему «Інтегроване навчання як важлива складова і шлях до якісної освіти в Новій українській школі» виступив старший науковий співробітник відділу, к.п.н. Яценко Володимир Сергійович.

У панельній дискусії «Інтеграція на уроках географії як один із засобів розвитку пізнавальної компетентності учнів та формування успішної особистості» науковці і вчителі спільно здійснювали пошук шляхів розв’язання актуальних проблем методики інтегрованого навчання в ЗЗСО. Зокрема, проаналізовано освітянський досвід Польщі, де переважає концепція професора Ришарда Венцковського з даної проблематики, США та прибалтійських країн. На прикладі розгляду міграційної проблеми, було акцентовано увагу на семи характеристиках станів мігрантів і способах адаптації до різних життєвих ситуацій.

Освітяни Миколаївщини та науковці спільно тримають освітній фронт, продовжуючи долати складні виклики воєнного часу.