Семінар з порівняльної педагогіки та міжнародної освіти “Oxford Talks”

О.І. Локшина, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України виступила з лекцією про виклики та досягнення української освіти в умовах війни в Оксфордському університеті.

Лекцію було прочитано в межах серії глобальних публічних семінарів з порівняльної педагогіки та міжнародної освіти “Oxford Talks” на освітньому факультеті у складі факультету суспільних наук. Цільовою аудиторією семінарів є науковці, практики і політики, які працюють у галузі освіти по всьому світу.

У своєму виступі О.І. Локшина наголосила на наслідках російсько-української війни для української освіти, розкрила специфіку функціонування закладів освіти в умовах воєнного стану, охарактеризувала виклики і здобутки системи підготовки докторів філософії. Ґрунтуючись на результатах опитування в межах проєкту «Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку педагогічної науки в Україні: інформаційний хаб Інституту педагогіки НАПН України», який реалізовувався у 2023 році в Інституті педагогіки НАПН України за підтримки Української асоціації дослідників освіти, О.І. Локшина представила бачення українських дослідників щодо проблем української науки та перспектив інтеграції до Європейського дослідницького простору. Завершуючи виступ, О.І. Локшина окреслила місію порівняльної педагогіки в України в умовах війни та відбудови.