Війна та навчання математики

Основна мета навчання зараз – стабілізувати емоційний фон всіх учасників навчального процесу, але все ж важливо, щоб, за можливості, були організовані онлайн уроки математики

 На це є декілька причин.

  1. На вивчення математики припадає 3-5 годин на тиждень. Тобто, до війни учні найчастіше зустрічались з вчителем математики. Цей вчитель знає учнів досить добре (іноді на рівні з класним керівником) і досить часто за рахунок цього може надати суттєву психологічну підтримку учням свого класу.
  2. Здатність аналізувати, критично мислити найкраще розвивається в процесі навчання математики. В сучасних умовах, коли війни супроводжуються пропагандами, важливо, щоб людина вміла перевіряти та співставляти факти, аналізувати, робити власні висновки.
  3. Нам потрібно буде відбудовувати економіку, що неможливо зробити без ґрунтовних знань учнів з математики.
  4. Математичний апарат часто є необхідним для вивчення інших галузей. І без наявності певного рівня математичних компетентностей учнів ускладнюється вивчення інших галузей.
  5. Тривалі перерви у вивченні математики призводять до втрати певних навичок. Бо уроки математики найбільш продуктивні тоді, коли є систематичними. 

Крім того, не можна сподіватися, що невдовзі все закінчиться і навчання повністю відновиться у попередньому форматі (згадайте, що вже третій рік навчання відбувається в змішаному форматі, спершу через короновірус, а тепер через війну, а потім точно буде відбудова). Доцільно, не втікати від проблем, що постають перед нами, а намагатися знайти шляхи їх вирішення. Тобто, вчителям математики доцільно дослідити, як можна організувати навчання математики зараз, щоб воно було продуктивним.

Васильєва Дарина, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, кандидат педагогічних наук