Виступ на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах соціокультурної реальності»

5 жовтня 2023 р. керівник проєктної групи Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку педагогічної науки в Україні: інформаційний хаб Інституту педагогіки НАПН України» Олена Локшина, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, взяла участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», що відбулася в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, який очолює Олена Локшина, є один із співорганізаторів конференції.

На пленарному засіданні Олена Локшина виступила з доповіддю на тему: «Підвищення якості вищої освіти України в контексті інтеграції в Європейський дослідницький простір», започаткувавши дискусію щодо перспектив інтеграції українського дослідницького простору в європейський дослідницький простір та ролі вищої освіти у цьому процесі.

Презентація виступу