Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ДІАЛОГ ІЗ СУЧАСНІСТЮ»

Організатори: Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Львівський національний університет імені Івана Франка, Рівненський державний гуманітарний …

14.10.2022