Суспільствознавча освіта в парадигмі Нової української школи

20 жовтня 2023 року співробітники відділу суспільствознавчої освіти – Олена Пометун, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Тетяна Ремех, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, Лілія Рябовол, доктор педагогічних наук, професор, виступили з доповідями на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільствознавча освіта в парадигмі Нової української школи», яка проходила в рамках крайового форуму освітян «Освіта – енергія майбутнього. Освіта. Незламність. Разом до перемоги».

Із вітальним словом до учасників конференції звернулася Раїса Євтушенко, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Головного управління загальної середньої освіти Директорату шкільної освіти.

Співробітники відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України на конференції запропонували напрями вирішення актуальних питань громадянської та історичної освітньої галузі. Олена Пометун, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу охарактеризувала такий перспективний напрям розвитку змісту громадянської та історичної освіти як інтегровані курси; Тетяна Ремех, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти розкрила особливості викладання предмета «Основи правознавства»; Лілія Рябовол, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу репрезентувала систематизовані вимоги до освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістрерського) рівнів з предметної спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

Тези своїх доповідей на конференцію представили також співробітники відділу Петро Мороз, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, який розкрив роль шкільної історичної освіти в умовах російсько-української війни; Галина Сєрова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу – питання сталого розвитку в навчанні історії та громадянської освіти учнів 5-6 класів; Ірина Мороз, науковий співробітник відділу – інтегровані завдання з історії як засіб розвитку компетентності учнів.

Тематика конференції притягнула до себе увагу фахівців з усієї України. Свої наукові результати й практичні напрацювання репрезентували науково-педагогічні працівники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Рівенського державного гуманітарного університету, Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету та інших закладів вищої освіти. Взяли участь у роботі конференції і вчителі-практики.

Наразі відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України завжди долучається до конференцій, круглих столів та інших заходів, які об’єднують українську освітянську спільноту для вирішення актуальних питань історичної та громадянської освітньої галузі в умовах війни та повоєнного розвитку України.