Вхідне діагностування навченості молодших школярів – основа планування освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році

Звичний плин освітнього процесу попереднього навчального року був  порушений карантинними обмеженнями і військовим станом, Як наслідок, склалася доволі строката картина, що відображає обсяг опрацьованого учнями навчального матеріалу та рівень його засвоєння.

У зв’язку з цими обставинами в перші тижні 2022/2023 навчального року необхідно здійснити вхідне діагностування стану засвоєння учнями 2, 3 і 4-го класів навчального матеріалу за, відповідно, 1, 2 і 3-й класи. Це дозволить з’ясувати навченість учнів – залишкові результати попереднього навчання й основу для формування майбутніх навчальних досягнень, допоможе визначити оптимальні умови для планування й організації подальшого освітнього процесу.

Під час вхідного діагностування рекомендуємо дослідити сформованість в учнів залишкових результатів, визначальних для подальшого навчання.

У 2-му класі:

з української мови і читання

 • уміння слухати й розуміти короткі висловлювання;
 • уміння брати участь у діалозі на близькі й цікаві теми;
 • уміння усного монологічного мовлення;
 • уміння читати вголос тексти;
 • розуміння фактичного змісту прочитаних творів;
 • уміння висловлювати ставлення до прочитаного;
 • виявлення інтересу до читання;
 • навички письма рукописних малих і великих літер алфавіту;
 • навички списування слів і речень із друкованого й рукописного тексту;
 • уміння писати під диктування;

(Доцільно діагностувати у ході звичного навчального процесу.)

з математики

 • навички додавання й віднімання чисел у межах 10;
 • уміння читати й записувати числа в межах 100;
 • уміння порівнювати числа в межах 100;
 • уміння додавати й віднімати числа на основі нумерації;
 • уміння розв’язувати прості задачі;

(Доцільно діагностувати на окремих уроках повторення.)

з курсу «Я досліджую світ»

 • уміння групувати об’єкти дослідження живої і неживої природи;
 • уміння організовуватись за правилами шкільного розпорядку;
 • уміння визначати характерні ознаки пір року своєї місцевості;
 • уміння досліджувати об’єкти природи.

(Доцільно діагностувати у ході практичної діяльності на уроках курсу.).

У 3-му класі:

з української мови і читання

 • уміння слухати й розуміти висловлювання з дотриманням правил спілкування;
 • уміння брати участь у діалозі;
 • уміння усного монологічного мовлення;
 • виявлення інтересу до читання;
 • уміння читати вголос тексти із відповідною інтонацією;
 • уміння висловлювати ставлення до прочитаного;
 • уміння пояснити зміст прочитаного, побаченого, почутого; \\
 • уміння писемного монологічного мовлення;
 • знання з мови та мовлення, що стосуються опрацьованого матеріалу про текст, речення, слово, звуки і букви, правил правопису.

(Доцільно діагностувати у ході звичного навчального процесу.)

з математики

 • навички додавання й віднімання чисел у межах 100;
 • розуміння сутності дій множення й ділення;
 • уміння розв’язувати прості задачі;
 • розуміння поняття складеної задачі;
 • уміння вимірювати довжини предметів;
 • уміння виділяти дані в таблицях, на рисунках, схемах, вносити дані до таблиць;

(Доцільно діагностувати на окремих уроках повторення або в ході звичного навчального процесу.)

з курсу «Я досліджую світ»

 • уміння визначати істотні ознаки на основі проведених досліджень;
 • уміння вимірювати температуру повітря, води;
 • уміння встановлювати найпростіші взаємозв’язки в неживій і живій природі;
 • уміння групувати, класифікувати об’єкти дослідження живої і неживої природи.

(Доцільно діагностувати у ході практичної діяльності на уроках курсу.).

У 4-му класі:

з української мови і читання

 • уміння слухати й розуміти тексти;
 • уміння висловлювати власні судження;
 • виявлення інтересу до читання;
 • уміння усного монологічного мовлення;
 • уміння брати участь у діалозі на теми, що викликають зацікавлення;
 • уміння створювати письмові висловлювання;
 • знання з мови та мовлення, що стосуються опрацьованого матеріалу про текст, речення, слово і значення слова, будову слова, граматичні форми іменника, прикметника, числівника, дієслова, службових слів, правил правопису.

(Доцільно діагностувати у ході звичного навчального процесу або на окремих уроках повторення матеріалу.)

з математики

 • навички табличного множення й ділення;
 • навички усного та письмового додавання й віднімання чисел в межах 1000;
 • навички позатабличного множення й ділення чисел у межах 1000;
 • уміння розв’язувати прості рівняння;
 • уміння розв’язувати прості задачі;
 • уміння розв’язувати складені задачі вивчених видів на дві-три дії;
 • уміння обчислювати периметр прямокутника;

(Доцільно діагностувати на окремих уроках повторення або в ході звичного навчального процесу.)

з курсу «Я досліджую світ»

 • уміння розпізнавати тіла неживої й живої природи та тіла, створені людиною на основі власних спостережень;
 • навички планування робочого часу, взаємодії та співпраці з іншими;
 • уміння порівнювати, класифікувати за характерними ознаками рослини і тварини своєї місцевості, тіла неживої природи.

(Доцільно діагностувати у ході практичної діяльності на уроках курсу.).

Співробітники відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України розробили систему завдань, що дають змогу діагностувати вказані залишкові результати. Скористатися завданнями можна за такими виданнями:

 • Онопрієнко О., Петрук О., Андрусенко І. Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 2 клас. Харків: Ранок, 2020.
 • Онопрієнко О., Петрук О., Андрусенко І. Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 3 клас. Харків: Ранок, 2020.
 • Онопрієнко О., Петрук О., Андрусенко І. Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 4 клас. Харків: Ранок, 2020.

Фрагменти посібників розміщені в Електронній бібліотеці НАПН України за такими посиланнями:

Докладно про технологію створення діагностувальних завдань можна довідатись у виданні:

Онопрієнко Оксана. Нова українська школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової школи : навч.-метод. посіб. Харків, 2021. URL:  https://lib.iitta.gov.ua/729723/

Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко

Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко