Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика формування громадянської компетентності учнівства різних вікових груп в умовах становлення Нової української школи (досвід воєнного часу)»

28 березня 2028 року вчені відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України спільно з ученими відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», адміністрацією і педагогічним колективом гімназії № 178 міста Києва організували і провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теорія і практика формування громадянської компетентності учнівства різних вікових груп в умовах становлення Нової української школи (досвід воєнного часу)». У заході, який проведено в змішаному (очно/дистанційному) режимі за допомогою платформи Google Meet, узяло участь близько 90 освітян і науковців із міста Києва, Кіровоградської (м. Кропивницький), Львівської (м. Броди), Полтавської (м. Пирятин), Рівненської (м. Рівне), Сумської (м. Тростянець), Харківської (м. Харків), Чернівецької (м. Сторожинець) областей нашої держави.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися методистка вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Ірина Кондратюк і завідувачка відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України Світлана Трубачева. Ґрунтовну доповідь за проміжними результатами експерименту всеукраїнського рівня, що здійснюється на базі гімназії № 178, зробила заступник директора з навчально-виховної роботи Світлана Пікуза (тема доповіді «Експериментальна апробація системи формування громадянської компетентності учнів різних вікових груп в умовах війни»). Перед учасниками всеукраїнської науково-практичної конференції виступили: завідувачка відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидатка педагогічних наук Світлана Трубачева (доповідь «Досвід застосування музейної педагогіки як компонента освітнього середовища у формуванні громадянської компетентності учнів»), завідувачка кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатка педагогічних наук Тетяна Гавлітіна (доповідь «Формування громадянської компетентності як складник національно-патріотичного виховання учнівства»), старша наукова співробітниця відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидатка педагогічних наук Оксана Чорноус (доповідь «Шляхи формування та розвитку громадянської компетентності засобами електронних освітніх ресурсів»), інші представники Інституту педагогіки НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Цікавими і змістовними були доповіді педагогічних працівників, які взяли участь у роботі семінару, а саме: представниць Пирятинського ліцею № 4 м. Пирятина Полтавської області Галини Бабич (доповідь «Формування громадянської компетентності учнівства у форматі інтелектуальної гри «Дебати») та Людмили Компанієць (доповідь «Формування громадянської компетентності учнівства засобами проєктної діяльності (з досвіду реалізації проєкту «Освіта минулого: епоха моральних катувань чи пропаганда цінностей»), учительки Комунального закладу Харківський науковий ліцей «Обдарованість» Харківської обласної ради Наталії Піщуліної (доповідь «Формування громадянської компетентності як наскрізний складник виховання відповідальних громадян: залучення підлітків до громадського активізму та проєктного менеджменту»), учительки початкових класів Печерської гімназії № 75 м. Києва Любові Поліщук.

Активну участь у роботі конференції взяли педагогічні працівниці гімназії № 178 м. Києва, у доповідях і виступах яких висвітлювалися результати здійснення закладом освіти експерименту всеукраїнського рівня, а саме: учительки української мови та літератури Тетяна Очеретяна (доповідь «Формування громадянської компетентності учнівства юнацького віку на уроках української мови та літератури (досвід воєнного часу)») та Вікторія Луценко (доповідь «Формування громадянської компетентності учнівства підліткового віку на уроках української мови та літератури (досвід воєнного часу)»), учителька історії Тамара Кущ (доповідь «Формування громадянської компетентності учнівства на уроках історії під час воєнного стану»), учителька хімії Анастасія Жибуль (доповідь «Формування громадянської компетентності здобувачів базової середньої освіти на уроках хімії»), представниці кафедри початкових класів Олена Кравченко (доповідь «Діяльнісний підхід до формування громадянської компетентності учнівства молодшого шкільного віку»), Світлана Петровська (доповідь «Особливості формування громадянської компетентності учнівства молодшого шкільного віку в умовах війни»), Вікторія Ковальчук (доповідь «Формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти на уроках та в позаурочний час в умовах війни») та інші.

За результатами проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції вироблено пропозиції, а саме:

  • органам управління освітою місцевого рівня пропонується сприяти здійсненню експериментів із формування громадянської компетентності учнівства, ініціювати й фінансувати їх за наявності можливості, заохочувати педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, які мають суттєві здобутки у розробленні теоретико-методичного забезпечення, здійсненні формування громадянської компетентності вихованців (наприклад, проводити відповідні конкурси для вчительства);
  • Національній академії педагогічних наук України, підвідомчим їй інститутам (Інституту педагогіки, Інституту проблем виховання, Інституту психології імені Г.С. Костюка) пропонується продовжити створення системи науково-методичного й навчально-методичного забезпечення реалізації компетентнісного освітнього підходу загалом, формування громадянської компетентності учнівства зокрема; особливої уваги доцільно надати психолого-педагогічному супроводу формування ключових (зокрема – громадянської) компетентностей учнівства, здійсненню комплексних психолого-педагогічних досліджень;
  • закладам вищої освіти, які здійснюють підготовку майбутніх педагогічних працівників, враховувати у змісті підготовки студентства новітні досягнення теорії і практики компетентнісного освітнього підходу, готувати майбутніх представників українського учительства до прогнозування, діагностування, проєктування нових компетентностей учнівства, які відповідатимуть викликам майбутнього;
  • закладам післядипломної освіти педагогічних працівників розробити та впровадити курси, проводити масові наукові й методичні заходи з підготовки вчительства до прогнозування, діагностування, проєктування нових компетентностей учнівства, застосування сучасних методів і засобів формування ключових і предметних компетентностей; сприяти започаткуванню відповідних регіональних експериментів і проєктів за відповідною тематикою на базі закладів загальної середньої освіти;
  • закладам загальної середньої освіти – активізувати науково-методичну/методичну роботу щодо підготовки вчительства до формування громадянської компетентності учнівства, розвивати систему освітнього партнерства, спрямовану на забезпечення цієї діяльності;
  • громадським і благодійним організаціям, які опікуються сферою освіти, посилити увагу до проєктів і програм формування громадянської компетентності українського учнівства.

Відділом інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України планується оформити збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, в якому автори зможуть презентувати власні ідеї щодо формування громадянської компетентності українського учнівства, досвід розвитку громадянської освіти в Новій українській школі в умовах війни.

Доповідає заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії № 178 м. Києва Світлана Пікуза