25 травня 2023 р. члени проєктної групи «Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку педагогічної науки в Україні: інформаційний хаб Інституту педагогіки НАПН України» взяли участь в VII Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023: горизонт інновацій». Керівник проєкту Локшина О. І., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувачка відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України представила учасників наукової команди та розповіла про мету і цілі проєкту, який реалізуються в Інституті педагогіки НАПН України з грудня 2022 р. за підтримки Української асоціації дослідників освіти.

Учасники проєкту к.пед.н., доц. Джурило А.П. та к.пед.н., ст. дослідник Шпарик О.М. виступили з доповідями, в яких представити історію Європейського дослідницького простору від започаткування до сьогодення, а також про можливості та перспективи ЄДП для українських дослідників, науковців, освітян. Учасниками проєктної групи було також подано тези до збірника матеріалів конференції.