У 2023 році співробітниками Інституту педагогіки НАПН України закінчено роботу над міжнародним проєктом «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+» (термін дії проєкту 01.09.2020 р.-31.08.2023 р.), якій був орієнтований на вчителів закладів загальної середньої освіти. У межах здійснення проєкту в 2023 році було організовано й проведено:

– IІ Міжнародний вебінар «Формування європейських цінностей у контексті PISA: математична грамотність учнів, PISA та його вплив на освіту» (4 травня 2023 року)

– ІІІ Міжнародний вебінар «Шляхи підвищення математичної грамотності українських школярів та формування їхніх цінностей» (7 липня 2023 року)

– третю заключну Літню школу «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів Нової української школи» (26 червня по 07 липня 2023 року), більш детальну інформацію можна отримати за наступним покликанням https://etest.org.ua/45-iii-litnia-shkola-yevropeiska-iakist-navchannia-dlia-krashchoi-uspishnosti-uchniv-novoi-ukrainskoi-shkoly

У межах Модуля Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (620287‐EPP‐1‐2020‐1‐UA‐EPPJMO‐MODULE) виконавцями проєкту підготовлено низку збірників завдань у форматі PISA для вчителів закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти основної і старшої школи, студентів, аспірантів, науковців:

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 1 / Авторський колектив; уклад.: проф. Олена Локшина та проф. Оксана Заболотна; за заг. ред. професора Олега Топузова; (2-ге електронне видання, доповнене). Київ: Педагогічна думка, 2023. 77c. URL: https://undip.org.ua/library/zbirnyk-zavdan-u-formati-pisa-dlia-rozvytku-chytatskoi-hramotnosti-uchniv-chastyna-1/

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 2 / Авторський колектив; уклад.: проф. Олена Локшина та проф. Оксана Заболотна ; за заг. ред. професора Олега Топузова ; (2-ге електронне видання, доповнене). Київ: Педагогічна думка, 2023. 81 c. URL: https://undip.org.ua/library/zbirnyk-zavdan-u-formati-pisa-dlia-rozvytku-chytatskoi-hramotnosti-uchniv-chastyna-2/

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 3 / Авторський колектив; уклад.: Олена Локшина і Оксана Заболотна ; за заг. ред. Олега Топузова (2-е електронне видання, доповнене). Київ: Педагогічна думка, 2023. 76 c. URL: https://undip.org.ua/library/zbirnyk-zavdan-u-formati-pisa-dlia-rozvytku-chytatskoi-hramotnosti-uchniv-chastyna-3/

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у форматі PISA. Частина 1 /Авторський колектив. За заг.ред. професора О. М. Топузова. Укладач: проф. Л. М. Калініна [2-ге електронне видання, доповнене]. Київ : Педагогічна думка, 2023.–120 с.
https://doi.org/10.32405/978-966-644-562-2-2023-120 URL: https://undip.org.ua/library/yevropeyska-iakist-navchannia-dlia-krashchoi-uspishnosti-uchniv-zbirnyk-zavdan-dlia-rozvytku-pryrodnycho-naukovoi-kompetentnosti-uchniv-u-formati-pisa-chastyna-1/

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA. Частина 2 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладачі: проф. Л. М. Калініна, О. Г. Козленко [2-ге електронне видання, доповнене] – Київ: Педагогічна думка, 2023. –107 с. https://doi.org/10.32405/978-966-644-738-1-2023-120 URL: https://undip.org.ua/library/yevropeyska-iakist-navchannia-dlia-krashchoi-uspishnosti-uchniv-zbirnyk-zavdan-dlia-rozvytku-pryrodnycho-naukovoi-kompetentnosti-uchniv-u-vymohakh-pisa-chastyna-2/

Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA. Частина 3 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладач: Д. В. Васильєва [Електронне видання]. Київ: Педагогічна думка, 2023. 102 с. URL: https://undip.org.ua/library/yevropeyska-iakist-navchannia-dlia-krashchoi-uspishnosti-uchniv-zbirnyk-zavdan-dlia-rozvytku-matematychnoi-kompetentnosti-uchniv-uchniv-u-formati-pisa-chastyna-3/

Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA. Ч. 2/ Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладач: Д. В. Васильєва [Електронне видання]. Київ: Педагогічна думка, 2023. 78 с. DOI: https://doi.org/10.32405/978-617-7990-28-3-2023-74 URL: https://undip.org.ua/library/yevropeyska-iakist-navchannia-dlia-krashchoi-uspishnosti-uchniv-zbirnyk-zavdan-dlia-rozvytku-matematychnoi-kompetentnosti-uchniv-u-formati-pisa-chastyna-2/

У 2023 році Інститутом педагогіки НАПН України підписано угоди про співпрацю з Малопольським державним університетом імені капітана Вітольда Пілецького в Освенцимі (Республіка Польща), Міжнародною Академією прикладних наук в Ломжі (Республіка Польща), Державним педагогічним університетом імені Іона Крянге в Кишиневі (Республіка Молдова).

У 2023 році Інститутом педагогіки НАПН України продовжено співпрацю з:

– Lumen Association (Румунія) (№ 56 від 06.02.2020). Lumen Association є однією з провідних науково-дослідних установ, яказабезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки в Західній Європі та є засновником 10 наукових видань (3 з яких входять до наукометричної бази даних Web of Science). У межах зазначеної співпраці Н. О. Арістова та О. В. Малихін здійснюють рецензування статей до наукових журналів “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences”, “Роstmodern Openings” (Web of Science), “Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala” (Web of Science) та є членами редакційної ради наукового журналу “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences” – наукометричні бази: (ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat, ICI Journals Master List – Index Copernicus).

– Rezekne Academy of Technologies (Латвія, м. Резекне) /реєстраційний номер установи 3146001444/ згідно угоди, укладеної в 2019 році від 14.06.2019 року. У межах цієї співпраці в 2023 році Інститут педагогіки НАПН України виступив співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Society. Integration. Education», яка відбувається за межами України (Латвія, м. Резекне). Матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції індексуються в наукометричній базі Web of Science. У 2023 році Малихін О. В., Арістова Н. О. здійснювали рецензування наукових статей, поданих до наукового журналу «Society. Integration. Education”, який індексується в наукометричній базі даних Web of Science.

У 2023 році Інститут педагогіки НАПН України виступив організатором 4-х міжнародних науково-практичних конференцій, які відбулися на території України, а саме: «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» (18 травня 2023 р., м. Київ), «Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення» (26–27 жовтня 2023 року, м. Київ), «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2023: горизонти інновацій» (25 травня 2023 р.), «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» (07-08 листопада 2023 р.).

18 травня 2023 року відбулася IV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки». Організаторами онлайн-конференції, яка вже стає традиційною, виступили Інститут педагогіки НАПН України та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Богданець-Білоскаленко Н. І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України – координатор IV Міжнародної наукової онлайн-конференції «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки». (Офіційний сайт конференції можна знайти за наступним покликанням https://sites.google.com/view/vyshyvanka2022).

26–27 жовтня 2023 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення». Організаторами конференції виступили Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Державний педагогічний університет імені Іона Крянге в Кишиневі (Республіка Молдова), Малопольський державний університет імені капітана Вітольда Пілецького в Освенцимі (Республіка Польща), Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі (Республіка Польща), Резекненська академія технологій (Латвійська Республіка). Мета заходу полягала у висвітленні й апробації результатів наукових досліджень, присвячених проблемам розроблення нових освітніх  стандартів, модельних навчальних програм, сучасного методичного забезпечення, розвитку освіти  та компенсації освітніх втрат в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення, презентація вітчизняного та зарубіжного досвіду створення сучасних навчальних видань для дошкільної, загальної середньої, спеціальної та вищої освіти. Більш детальну інформацію можна отримати за наступним покликанням https://undip.org.ua/news/strong-problemy-suchasnoho-pidruchnyka-navchalno-metodychne-zabezpechennia-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-chasu-ta-povoiennoho-vidnovlennia-strong/

25 травня 2023 відбулася Міжнародна науково-практична конференція«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2023: горизонти інновацій».«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» є щорічною міжнародною конференцією, яка проводиться з 2010 р. Інститутом педагогіки НАПН України. Конференція є платформою для обговорення кращих практик і викликів в освіті в Україні, Європі та світі крізь призму крос культурних порівнянь. У 2023 році тематичними напрямами конференції стали: теорія і методологія освіти; реформи та інновації в освіті у глобалізованому світі; європейський дослідницький простір; європейська якість навчання для кращої успішності учнів; освіта в умовах війни та відбудови. Більш детальну інформацію можна отримати за наступним покликанням https://comparlab.org.ua/?page_id=1172

07-08 листопада 2023 року в Національній академії педагогічних наук України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі». Конференція заснована за ініціативи директора Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, віце-президента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Топузова О. М. та відділу дидактики  Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Організатором конференції виступив Інститут педагогіки НАПН України: відділи дидактики і міжнародних зв’язків та наукової співпраці. Партнери конференції – провідні навчальні та наукові установи України, Республіки Польщі, Молдови, Латвії та Румунії: Міністерство освіти і науки України, Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Державний педагогічний університет імені Іона Крянге в Кишиневі (Республіка Молдова), Малопольський державний університет імені капітана Вітольда Пілецького в Освенцимі (Республіка Польща), Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі (Республіка Польща), Резекненська академія технологій (Латвійська Республіка), LUMEN Conference Center (Румунія), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Офіційний сайт конференції можна знайти за наступним покликанням https://sites.google.com/view/conferencedidactica2021).

Протягом 2023 року співробітників Інституту педагогіки НАПН України залучали в якості учасників, експертів, авторів/розробників навчальних матеріалів/тренерів у міжнародних проєктах/комітетах:

О. А. Заболотна – керівниця міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

О. А. Заболотна – тренерка літньої школи для вчителів закладів загальної середньої освіти шкіл у межах міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

О. М. Топузов – виконавець міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

О. М. Топузов – тренер літньої школи для вчителів закладів загальної середньої освіти шкіл у межах міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

Л. М. Калініна – виконавиця міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

Л. М. Калініна – тренерка літньої школи для вчителів закладів загальної середньої освіти шкіл у межах міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

О. І. Локшина – виконавиця міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

О. І. Локшина – тренерка літньої школи для вчителів закладів загальної середньої освіти шкіл у межах міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

Д. В. Васильєва – виконавиця міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

Д. В. Васильєва – тренерка літньої школи для вчителів закладів загальної середньої освіти шкіл у межах міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

Н. О. Арістова – учасниця робочої групи міжнародного проєкту ЄС Жан Моне під егідою Еразмус+ «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» − грантова угода №620287-ЕРР-1-2020-1-1-UA-EPPJMO-MODULE

О. В. Малихін – співголова організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції “Society. Integration. Education” (Rezekne, Latvia)

О. В. Малихін – член наукового комітету міжнародної науково-практичної конференції “Society. Integration. Education” (May 26-27, 2023, Rezekne, Latvia)

Н. О. Арістова – членкиня наукового комітету міжнародної науково-практичної конференції “Society. Integration. Education” (May 26-27, 2023, Rezekne, Latvia)

Н. І. Богданець-Білоскаленко – експертка міжнародного проєкту Ради Європи  «Підтримка впровадження європейських стандартів прав людини в Україні» в рамках прийнятого Плану дій для України «Стійкість, відновлення та реконструкція» 2023-2026. Загальною метою проєкту є підтримка  органів української влади у впровадженні європейських стандартів прав людини на національному рівні. https://www.coe.int/uk/web/kyiv/supporting-the-protection-of-human-rights-in-ukraine

О. Л. Фідкевич – експертка міжнародного проєкту Ради Європи  «Підтримка впровадження європейських стандартів прав людини в Україні» в рамках прийнятого Плану дій для України «Стійкість, відновлення та реконструкція» 2023-2026. Загальною метою проєкту є підтримка  органів української влади у впровадженні європейських стандартів прав людини на національному рівні. https://www.coe.int/uk/web/kyiv/supporting-the-protection-of-human-rights-in-ukraine

З. О. Кондур – експертка міжнародного проєкту Ради Європи  «Підтримка впровадження європейських стандартів прав людини в Україні» в рамках прийнятого Плану дій для України «Стійкість, відновлення та реконструкція» 2023-2026. Загальною метою проєкту є підтримка  органів української влади у впровадженні європейських стандартів прав людини на національному рівні. https://www.coe.int/uk/web/kyiv/supporting-the-protection-of-human-rights-in-ukraine

Н. І. Богданець-Білоскаленко – розробниця проєкту «Дорожня карта створення умов для  підвищення якості навчання державною мовою та мовами корінних народів і національних меншин у  закладах загальної середньої освіти України на 2023-2024 роки» у співробітництві з МОН України та Радою Європи та експертизі та внесенні пропозицій до Плану дій до Ромської стратегії до 2030 р. у співробітництві З ДЕСС та Радою Європи

О. Л. Фідкевич – розробниця проєкту «Дорожня карта створення умов для  підвищення якості навчання державною мовою та мовами корінних народів і національних меншин у  закладах загальної середньої освіти України на 2023-2024 роки» у співробітництві з МОН України та Радою Європи та експертизі та внесенні пропозицій до Плану дій до Ромської стратегії до 2030 р. у співробітництві З ДЕСС та Радою Європи

З. О. Кондур – розробниця проєкту «Дорожня карта створення умов для  підвищення якості навчання державною мовою та мовами корінних народів і національних меншин у  закладах загальної середньої освіти України на 2023-2024 роки» у співробітництві з МОН України та Радою Європи та експертизі та внесенні пропозицій до Плану дій до Ромської стратегії до 2030 р. у співробітництві З ДЕСС та Радою Європи

Н. І. Богданець-Білоскаленко – учасниця Міжнародного семінару «Посилення реалізації стандартів  Європейських Прав людини  під час війни» (28 травня – 30 травня  2023 року, Польща, м. Закопане, Рада Європи, Український культурний фонд «Чіріклі»)

О. Л. Фідкевич – учасниця Міжнародного семінару «Посилення реалізації стандартів  Європейських Прав людини  під час війни» (28 травня – 30 травня  2023 року, Польща, м. Закопане, Рада Європи, Український культурний фонд «Чіріклі»)

З. О. Кондур – учасниця Міжнародного семінару «Посилення реалізації стандартів  Європейських Прав людини  під час війни» (28 травня – 30 травня  2023 року, Польща, м. Закопане, Рада Європи, Український культурний фонд «Чіріклі»)

О. Л. Фідкевич – організаторка тренінгу для координаторів роботи з представниками ромської меншин із законодавчих та нормативних документів щодо забезпечення  прав національних меншин в галузі освіти

О. Л. Фідкевич – учасниця Форуму «Захист національних меншин в Україні: від удосконалення правової бази до її ефективної імплементації відповідно до стандартів Ради Європи» (26-27 вересня 2023 року, Польща, м. Краків, Рада Європи, Офіс Уповноваженого Верховної Ради України, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України)

О. І. Пометун, Г. В. Сєрова – експертки, авторки/розробники навчальних матеріалів/тренерки в другому етапі міжнародного британсько-українського проєкту «Make Education. Not war» (розпочався у квітні 2022 року), який реалізував GAP UK  у співпраці з вчителями України. У рамках проєкту було проведено 6 тренінгів, підготовлено і проведено разом з командою проєкту 3 міжнародних зустрічі та 1 міжнародна конференція, проведено підсумковий моніторинг результатів проєкту. Проєкт було спрямовано на підтримку українських учителів і учнів, які перебувають за кордоном або є внутрішньо переміщеними особами. До проєкту залучені 45 вчителів, які перебувають як в Україні, так і за її межами, зокрема, в Польщі, Німеччині, Словаччині, Латвії, Ірландії, а також більше 500 дітей різного шкільного віку, які перебувають і навчаються за кордоном

О. І. Пометун, Г. В. Сєрова – експертки і тренерки міжнародного проєкту «Підтримка вчителів і учнів  з досвідом міграції» (Швеція – Польща – Україна) / «Support for Teachers of Students with Experience of Migration (STSEM) за підтримки Шведського інституту Фонду співпраці Балтійського сусідства

О. А. Слижук – учасниця проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з МОН України та Академією української преси (із жовтня 2019 р. і дотепер)

Т. Г. Назаренко – членкиня програмного комітету International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2022-2023) https://icon-masted.easyscience.education/2024/?fbclid=IwAR3c13j3Xgwm8AcG6U_MAoSJwve6qswc73zl9PYDDMVOS4geu0NLvx5_kT8#committies

Т. Г. Назаренко – експертка міжнародного проєкту, який здійснюється за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Alfred P. Sloan Foundation та за сприяння Міністерства освіти та науки України та Національного фонду досліджень «Куншт»Science at Risk  https://scienceatrisk.org/expert/nazarenko-tetiana-hennadiivna

В. П. Чудакова – членкиня науково-технічної ради Міністерства інноваційного розвитку Республіки Узбекистан (секція психології та педагогіки), м. Ташкент, Республіка Узбекистан

В. П. Чудакова – членкиня науково-експертної ради Інституту інтеграції та професійної адаптації (секція педагогіки та психології), м. Нетанія, Ізраїль

Н. А. Тарасенкова – членкиня наукової асоціації European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Belgium; наукового товариства Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Hungary; наукової асоціації Association of the Professors of Slavonic Countries, Bulgaria

Протягом 2023 році співробітники Інституту педагогіки НАПН України брали активну участь у програмах міжнародного стажування та підвищення кваліфікації:

 Ф. Г. Левченко – участь у програмі міжнародного стажування «The contextuality of the sphere of scientific researches in the global and national dimensions. The development of regional scientometric school: the significance and features» (обсяг програми: 180 навчальних годин / 6 ECTS credits). Сертифікат у наявності № SU1024 від 28.08.2023.

Д. В. Васильєва – Іnternational Internship “Digital Future: Blended Learning” (сертифікат № DN 202305229) від 31 травня 2023.

А. Ю. Данко – участь у XII Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Видатними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» Курс (обсяг програми: 100 годин). Сертифікат затверджений ОАЕ. Дата проведення: 7.04.2023 – 27.05.2023 р.

А. Ю. Данко – участь у програмі підвищення кваліфікації: 3-дений офлайн тренінг для освітян «Better Learning Programme» від Норвезької ради у справах біженців. Сертифікат учасника в наявності.

Н. О. Арістова – участь у роботі віртуальної міжнародної літньої школи «Дистанційна освіта – сучасні форми, методи та інструменти» (обсяг програми: 30 навчальних годин / 1 ECTS), що проходила в дистанційному форматі в Краківському педагогічному університеті. Дата проведення: 12.06.2023 – 14.06.2023. Сертифікат у наявності.

Н. О. Арістова – участь у програмі міжнародного онлайн-стажування «Цифрове майбутнє: Змішане навчання: 1. Методологічні аспекти організації змішаного або дистанційного навчання. 2. Цифрові технології комунікації та співпраці. 3. Інструменти для створення цифрового освітнього контенту» в Анхальтському університеті прикладних наук. Обсяг програми: 180 навчальних годин / 6 кредитів ЄКТС). Дата проведення: 04.04.2023 – 31.05.2023. Сертифікат про участь в програмі міжнародного стажування в наявності, реєстраційний номер DN 202305007 від 31 травня 2023.