Структура й методичний апарат підручників для учнів 7 класу НУШ

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує на науково-методичну online-конференцію «Структура й методичний апарат підручників для учнів 7 класу НУШ», яка відбудеться 14 лютого 2024 року о 14:30.

Мета конференції:

  • обговорення актуальних наукових і практичних аспектів розвитку Нової української школи;
  • особливості впровадження Державного стандарту базової середньої освіти в 7-х класах;
  • методичні рекомендації щодо розроблення освітньої програми закладу загальної середньої освіти на основі типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти;
  • особливості вибору модельних навчальних програм;
  • обговорення результатів апробації пілотних матеріалів з навчальних предметів/інтегрованих курсів;
  • ознайомлення з навчальними підручниками і посібниками для учнів 7 класу.

Відкриття конференції почнеться із паралельної трансляції питання «Інструктивно-методичні питання організації освітнього процесу в 7 класах у 2024-2025 н.р.».

Доповідачі:

Топузов О. М., дійсний член (академік) НАПН України,

Засєкіна Т. М., заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України.

Реєстрація на науково-методичну конференцію.

За електронною адресою вказаною у реєстрації буде надіслано сертифікат учасника конференції.

Долучитися до участі можна під час відеотрансляції на платформі YouTubе.

Секція1: Математична, інформатична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна освітні галузі

Посилання на трансляцію.

14:30-15:00 Інструктивно-методичні питання  організації освітнього процесу в 7 класах у 2024-2025 н.р. — Олег Топузов, віцепризедент НАПН України, Тетяна Засєкіна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

15:00-15:30 Особливості підручників Алгебра і Геометрія для 7 класу авторського колективу Бевз Г.П., Бевз В.Г., Васильєва Д.В., Владімірова Н.Г. — Дарина Васильєва,  кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

15:30-16:00 Особливості підручника «Географія» для 7 класу Нової української школи авторського колективу, Топузов О., Грома В., Косик В. — Вікторія Косик, проєктна менеджерка RST МОН України, старша викладачка ІПО Київського столичного університету Бориса Грінченка

16:00-16:30 4-Д підручник фізики для 7 класу: Досліджуй. Дізнавайся. Думай. Дій — Тетяна Засєкіна, доктор пед наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, учитель фізики школи №35 м.Києва

16:30-17:00 Підручник, як інструмент навчання, а не книга для читання. Біологія. 7 клас. — Костянтин Задорожний, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти НАПН України, автор підручників з біології для 8-11 класів

17:00-17:30 Підручник хімії для 7 класу НУШ як відповідь на виклики сьогодення. — Ганна Лашевська, наукова співробітниця відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПНУ, експертка Українського центру оцінювання якості освіти

17:30-18:00 Структура та методичний апарат підручника з інформатики для учнів 7 класу НУШ. — Ольга Коршунова, провідна наукова спеціалістка відділу математичної та інформатичної освіти інституту педагогіки НАПН України, вчитель ліцею «Престиж», Ігор Завадський, доктор фіз.-мат. наук, професор факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка

18:00-18:30 Підручник Здоров’я, безпека та добробут НУШ: авторська концепція і ресурси для ефективного навчання. — Наталія Гущина, к.пед.н., доцент,  авторка навчальних програм, підручників, навчальних посібників інтегрованого курсу “Основи здоров’я”, «Здоровя, безпека, добробут», “Я досліджую світ”, Ірина Василашко, завідувачка сектору відділу  STEM-освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» м. Києва, авторка програм, підручників, навчальних посібників інтегрованого курсу “Основи здоров’я”, «Здоровя, безпека, добробут», STEM-освіти

18:30-19:00 Підручник з алгебри та геометрії для учнів НУШ — Ніна Тарасенкова, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти інституту педагогіки НАПН України

Секція 2: мовно-літературна, історична і громадянська, мистецька освітні галузі

Посилання на трансляцію.

14:30-15:00 Інструктивно-методичні питання  організації освітнього процесу в 7 класах у 2024-2025 н.р — Олег Топузов, віцепризедент НАПН України, Тетяна Засєкіна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

15:00-15:30 Підручник української мови як засіб формування компетентного мовця — Олена Горошкіна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу  навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

15:30-16:00 Забезпечення викладання української мови в 7 класі НУШ з використанням підручника та освітніх цифрових ресурсів — Алла Ворон, співавтор  підручника “Українська мова. 7 клас” (за модельною програмою Н. Голуб, О. Горошкіної), очільниця Центру неформальної освіти та розвитку дитини “Мудрий Ворон”, учитель української мови і літератури, відмінник освіти України.

16:00-16:30 Забезпечення викладання української літератури в 7 класі НУШ  з використанням освітніх цифрових ресурсів розроблених до підручника «Українська література. 7 клас» (за МНП Т.Яценко та інші). Людмила Коваленко, авторка серії підручників з української літератури.

16:30-17:00 Зміст і методика підручників з історії для 7 класу НУШ — Олена Пометун, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, Юлія Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

17:00-17:30 Поєднання ідей НУШ і читацьких запитів учнів у новому підручнику “Зарубіжна література. 7 клас” (авт. колектив Горобченко І., Снєгірьова В., Каєнко О., Бушакова О.) — Валентина Снєгірьова, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

17:30-18:00 Інноваційний зміст і методичні принципи підручника “Мистецтво” для 7 класу НУШ — Людмила Масол, кандидат, педагогічних наук, старший науковий співробітник, редактор ВД “Освіта”, автор модельних навчальних програм для 5-6 і 7-9 класів ЗЗСО, підручників для початкової, основної і старшої школи

18:00-18:30 Підручник української літератури для 7 класу: зміст, ціннісний і компетентністний потенціал — Таміла Яценко, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

18:30-19:00 Інноваційний підручник інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) для 7 класу: зміст і структура —Тригуб Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, учитель-методист, директорка Пристоличного центру професійного розвитку педагогів Бориспільського р-ну Київської обл.

19.00-19.30 Підручник з історії України для 7 класу у контексті потреб сучасної педагогічної практики — Олексій Струкевич,   завідувач кафедри філології та гуманітарних наук КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», доктор історичних наук, професор, Петро Мороз, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук.

Запрошуємо взяти участь у заході науковців, завідувачів кафедр, методистів ІППО, керівників закладів загальної середньої освіти, педагогічних працівників та усіх зацікавлених у розвитку базової середньої освіти.