Структура й методичний апарат підручників для учнів 7 класу НУШ

14 лютого 2024 року відбулась науково-методична online-конференція «Структура й методичний апарат підручників для учнів 7 класу НУШ».

Мета конференції:

  • обговорення актуальних наукових і практичних аспектів розвитку Нової української школи;
  • особливості впровадження Державного стандарту базової середньої освіти в 7-х класах;
  • методичні рекомендації щодо розроблення освітньої програми закладу загальної середньої освіти на основі типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти;
  • особливості вибору модельних навчальних програм;
  • обговорення результатів апробації пілотних матеріалів з навчальних предметів/інтегрованих курсів;
  • ознайомлення з навчальними підручниками і посібниками для учнів 7 класу.

Доповідачі:

Топузов О. М., дійсний член (академік) НАПН України,

Засєкіна Т. М., заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України.

Секція1: Математична, інформатична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна освітні галузі

Посилання на запис трансляції.

14:30-15:00 Інструктивно-методичні питання  організації освітнього процесу в 7 класах у 2024-2025 н.р. — Олег Топузов, віцепризедент НАПН України, Тетяна Засєкіна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

15:00-15:30 Особливості підручників Алгебра і Геометрія для 7 класу авторського колективу Бевз Г.П., Бевз В.Г., Васильєва Д.В., Владімірова Н.Г. — Дарина Васильєва,  кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

15:30-16:00 Особливості підручника «Географія» для 7 класу Нової української школи авторського колективу, Топузов О., Грома В., Косик В. — Вікторія Косик, проєктна менеджерка RST МОН України, старша викладачка ІПО Київського столичного університету Бориса Грінченка

16:00-16:30 4-Д підручник фізики для 7 класу: Досліджуй. Дізнавайся. Думай. Дій — Тетяна Засєкіна, доктор пед наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, учитель фізики школи №35 м.Києва

16:30-17:00 Підручник, як інструмент навчання, а не книга для читання. Біологія. 7 клас. — Костянтин Задорожний, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти НАПН України, автор підручників з біології для 8-11 класів

17:00-17:30 Підручник хімії для 7 класу НУШ як відповідь на виклики сьогодення. — Ганна Лашевська, наукова співробітниця відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПНУ, експертка Українського центру оцінювання якості освіти

17:30-18:00 Структура та методичний апарат підручника з інформатики для учнів 7 класу НУШ. — Ольга Коршунова, провідна наукова спеціалістка відділу математичної та інформатичної освіти інституту педагогіки НАПН України, вчитель ліцею «Престиж», Ігор Завадський, доктор фіз.-мат. наук, професор факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка

18:00-18:30 Підручник Здоров’я, безпека та добробут НУШ: авторська концепція і ресурси для ефективного навчання. — Наталія Гущина, к.пед.н., доцент,  авторка навчальних програм, підручників, навчальних посібників інтегрованого курсу “Основи здоров’я”, «Здоровя, безпека, добробут», “Я досліджую світ”, Ірина Василашко, завідувачка сектору відділу  STEM-освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» м. Києва, авторка програм, підручників, навчальних посібників інтегрованого курсу “Основи здоров’я”, «Здоровя, безпека, добробут», STEM-освіти

18:30-19:00 Підручник з алгебри та геометрії для учнів НУШ — Ніна Тарасенкова, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти інституту педагогіки НАПН України

Секція 2: мовно-літературна, історична і громадянська, мистецька освітні галузі

Посилання на запис трансляції.

14:30-15:00 Інструктивно-методичні питання  організації освітнього процесу в 7 класах у 2024-2025 н.р — Олег Топузов, віцепризедент НАПН України, Тетяна Засєкіна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

15:00-15:30 Підручник української мови як засіб формування компетентного мовця — Олена Горошкіна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу  навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

15:30-16:00 Забезпечення викладання української мови в 7 класі НУШ з використанням підручника та освітніх цифрових ресурсів — Алла Ворон, співавтор  підручника “Українська мова. 7 клас” (за модельною програмою Н. Голуб, О. Горошкіної), очільниця Центру неформальної освіти та розвитку дитини “Мудрий Ворон”, учитель української мови і літератури, відмінник освіти України.

16:00-16:30 Забезпечення викладання української літератури в 7 класі НУШ  з використанням освітніх цифрових ресурсів розроблених до підручника «Українська література. 7 клас» (за МНП Т.Яценко та інші). Людмила Коваленко, авторка серії підручників з української літератури.

16:30-17:00 Зміст і методика підручників з історії для 7 класу НУШ — Олена Пометун, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, Юлія Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

17:00-17:30 Поєднання ідей НУШ і читацьких запитів учнів у новому підручнику “Зарубіжна література. 7 клас” (авт. колектив Горобченко І., Снєгірьова В., Каєнко О., Бушакова О.) — Валентина Снєгірьова, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

17:30-18:00 Інноваційний зміст і методичні принципи підручника “Мистецтво” для 7 класу НУШ — Людмила Масол, кандидат, педагогічних наук, старший науковий співробітник, редактор ВД “Освіта”, автор модельних навчальних програм для 5-6 і 7-9 класів ЗЗСО, підручників для початкової, основної і старшої школи

18:00-18:30 Підручник української літератури для 7 класу: зміст, ціннісний і компетентністний потенціал — Таміла Яценко, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

18:30-19:00 Інноваційний підручник інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) для 7 класу: зміст і структура —Тригуб Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, учитель-методист, директорка Пристоличного центру професійного розвитку педагогів Бориспільського р-ну Київської обл.

19.00-19.30 Підручник з історії України для 7 класу у контексті потреб сучасної педагогічної практики — Олексій Струкевич,   завідувач кафедри філології та гуманітарних наук КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», доктор історичних наук, професор, Петро Мороз, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук.