«Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. Волошинські читання» – це щорічна всеукраїнська науково-практична конференція, яку проводить відділ навчання української мови та літератури.

Мета конференції: вшанування пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Ніли Йосипівни Волошиної, актуалізація наукового доробку Н.Й. Волошиної в контексті сучасних освітніх завдань, обговорення особливостей організації навчальної діяльності учнів, розкриття методичних аспектів формування компетентного учня-читача, презентування інноваційного досвіду вчителів-словесників, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом із учасниками конференції.

За результатами роботи конференції видається збірник матеріалів.