Засідання проєктної групи забезпечення освітньо-наукової програми «Теорія навчання в закладах загальної середньої і вищої освіти»

01 квітня 2024 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулося засідання проєктної групи забезпечення освітньо-наукової програми «Теорія навчання в закладах загальної середгьої і вищої освіти» з підготовки  здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

На засіданні були присутні керівник проєктної групи доктор педагогічних наук, професор Малихін О.В. та члени проєктної групи, у складі: доктор педагогічних наук, професор Арістова Н.О.; доктор педагогічних наук, професор Горошкіна О.М.; доктор педагогічних наук, професор Калініна Л.М.; доктор педагогічних наук, ст.н.сп. Алєксєєва С.В.; доктор педагогічних наук, доцент Загородня А. А.; кандидат педагогічних наук Сіпій В.В.; кандидат педагогічних наук Павельчук М.О. та Ліпчевська І.Л.

Членами проєктної групи обговорювалися питання оновлення освітньо-наукової програми для вступників 2024-2025 навчального року, можливі зміни до навчального плану, оновлення робочих програм дисциплін з акцентом провадження освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення.