Голова ради:

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент  НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (13.00.01).

Заступник голови:

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України (13.00.09).

Вчений секретар:

Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України (13.00.09).

Члени ради:

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент  НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (13.00.01);

Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України (13.00.09);

Величко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України (13.00.01);

Гупан Нестор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України (13.00.01);

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент  НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України (13.00.01);

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України (13.00.09);

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України (13.00.01);

Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету (13.00.01);

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України (13.00.09);

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України (13.00.09);

Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету(13.00.09);

Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України (13.00.01);

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України (13.00.01);

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, віце-президент НАПН України (13.00.09).