Склад науково-експертної ради Інституту педагогіки НАПН України

Пометун Олена Іванівна, (голова ради), доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти

Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту педагогіки з наукової роботи

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки з науково-експериментальної роботи

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, учений секретар Інституту педагогіки

Алєксєєва Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу дидактики

Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

Арістова Наталія Олександрівнадоктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Загородня Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти

Кизенко Василь Іванович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики

Коршевнюк Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки

Малихін Олександр Володимировичдоктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики

Мартиненко Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко

Науменко Світлана Олександрівна, (секретар ради), кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Новосьолова Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури

Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов

Яценко Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки